841100 - KIT IMPRESSION-TRAY WITH RETENTION RIM
841100 - KIT IMPRESSION-TRAY WITH RETENTION RIM 841100

841100 – KIT IMPRESSION-TRAY WITH RETENTION RIM

841100

€ 151.2

excl. TVA et frais de livraison

841100 – KIT PORTE-EMPREINTE AVEC BORD RÉTENTIF (RIM LOCK)